Gumiabroncs használati utasítás

Fontos biztonsági tanácsok

 

Az alábbi biztonsági óvintézkedéseket minden esetben vegye figyelembe annak érdekében, hogy megelőzze a súlyos sérülést vagy az esetleges haláleseteket.

 

Amellett, hogy a gumiabroncsot a helyes légnyomáson üzemeltetjük, az alábbi pontokban leírt ellenőrzésekkel megakadályozhatjuk a gumiabroncs felesleges leszerelését, vagy idő előtti tönkremenetelét.

- Rendszeresen (két hetente) mérje meg és szükség esetén korrigálja az abroncsok légnyomását a járműgyártó előírásainak megfelelően, az abroncsok hideg állapotában.

- Rendszeresen vizsgálja meg abroncsait rendellenes kopás, vágások, sérülések, oldalfal dudorok, idegen anyag vagy külső behatás tekintetében.

- Abroncs csere esetén soha ne váltson az autógyártó előírásánál alacsonyabb sebességi vagy terhelési indexű abroncsra. Téli abroncsok esetén megengedett az alacsonyabb sebességindex, de

ezt jól láthatóan jelezni kell az utastérben a járművezető számára (vagy a jármű menürendszerében figyelmeztető jelzést kell beállítani). A terhelési index minden esetben meg kell, hogy egyezzen a

járműgyártó előírásaival, ettől eltérni kizárólag felfelé szabad. Minden esetben ellenőrizze az abroncs paramétereit.

- Ellenőrizze abroncsa kopottságát. A személyabroncsok esetében 1,6 mm maradék profilmélységnél kötelező az abroncsok cseréje. Ez teherabroncsoknál 3 mm, nemzetközi személyszállítás és

veszélyes anyagok szállítása esetén 5 mm.

- Soha ne terhelje túl a gépjárművét. Ellenőrizze abroncsai terhelhetőségét vagy a jármű Használati útmutatóját, hogy megállapítsa a maximális terhelhetőséget.

- Minden gumiabroncs gyorsabban kopik amennyiben nagy sebességgel, éles kanyarokban, gyakori fékezéssel és gyorsítással fut, illetve gyakran fut rossz utakon. A gödrökkel, kövekkel vagy más

éles tárgyakkal teli út tönkreteheti az abroncsot. Az ilyen utakon óvatosan haladjunk és mielőtt normál - az országúton szokásos - sebességgel megyünk, vizsgáljuk meg az abroncsokat nem

sérültek-e meg.

- Ne hajtsunk fel gyorsan a járdára hegyes szögben és kerüljük az erős ütődést a járdaszegélyhez. Ez belső sérülést okozhat az abroncsban és később nagy sebességnél a gumiabroncs felrobbanásához,

vezethet. Ha szükséges, akkor derékszögben és lassan hajtsunk fel a járdára.

 

Sérülések elkerülése

 

Rendszeresen vizsgálja meg abroncsait, rendellenes kopást, horzsolásokat, dudorokat, elválásokat, vágásokat, vagy bármilyen egyéb – használat során esetlegesen előforduló – sérülést keresve. Vegye

figyelembe, hogy az abroncs belső oldalán keletkezhet olyan sérülés, amely nem látható a külső oldalon. Amennyiben úgy gondolja, hogy abroncsa sérült lehet, mindenképpen szereltesse le és vizsgáltassa meg képzett szakemberrel

Légnyomás

 

A légnyomás kiemelten fontos szerepet játszik az abroncsok biztonságos üzemeltetésében, illetve jelentősen befolyásolja az abroncs teljesítményét és futásteljesítményét. A megfelelő légnyomás beállításánál minden esetben a gépjármű Használati útmutatójában leírtak szerint járjon el.

A helytelen légnyomás használata jelentősen csökkenti az abroncs tapadását és gyors, rendellenes kopást eredményez. Az autó irányíthatóságát szintén negatívan befolyásolja, ami például nagy sebességű kanyarvételnél jelentős veszély faktor.

Azon túl, hogy a jármű menettulajdonságait jelentősen rontja, a helytelen légnyomás az abroncsok túlmelegedését is okozhatja, ami hirtelen nyomásvesztéshez, illetve visszafordíthatatlan roncsolódáshoz vezethet.

Az abroncsok légnyomását legalább havi egy alkalommal ellenőrizni kell, mivel a légnyomás idővel természetes úton is csökkenhet az abroncsokban. Az abroncsok légnyomását minden esetben hideg állapotukban kell mérni és állítani. Azt az abroncsot tekintjük hidegnek, ami legalább 3 órája nem üzemelt, vagy csak 1-2 kilométert futott nagyon alacsony sebességgel. A pótkerék légnyomását is javasolt rendszeresen ellenőrizni. Fontos, hogy ne felejtsük el a szelepsapkák alkalmazását. A szelepsapka biztosítja a légzárást és védi a szelepet a szennyeződéstől.

 

*Fontos: Soha ne állítsa (csökkentse) az abroncsok légnyomását meleg állapotban.

 

Terhelhetőség

 

Abroncs csere esetén, mindig a gyári elsőszerelt abronccsal megegyező, vagy azt meghaladó terhelési és sebesség indexű abroncsot szabad felszerelni. A megengedettnél nagyobb terheléssel futó abroncsok túlmelegedhetnek, ami az abroncs tönkremeneteléhez, vagy hirtelen légvesztéshez vezethet. A túlterhelés – hasonlóan az alacsony légnyomás alkalmazásához – jelentősen rontja a jármű menettulajdonságait és az abroncsok tapadását, ezért soha ne terheljük túl az abroncsokat.

Ha bizonytalan a terhelést illetően, mindenképpen nézze meg a jármű Használati utasítását.

Teherabroncsok és terepjáró abroncsok esetén szigorúan kövessük a terhelhetőségi táblázatok előírásait, ezek ugyanis előírják, hogy milyen terhelés és sebesség esetén milyen nyomást kell alkalmazni.

 

Sebesség

 

Az abroncsok cseréjénél – a gépjármű használati utasításában leírtak szerint – ügyeljen a megfelelő abroncs méret és sebesség index kiválasztására. A gépjármű sebesség kapacitásának megtartása érdekében, mindíg a gyári abronccsal megegyező vagy azt meghaladó sebesség indexszel rendelkező abroncsot szereljen fel.

Az abroncsok sebesség indexe nem jelenti azt, hogy a jármű biztonsággal vezethető ebben a sebeségtartományban. Súlyos sérüléssel vagy halállal is járhat, amennyiben gépjárművét nem a biztonságos és megengedett sebességgel vezeti.

A sebesség index jelölés nem alkalmazható javított abroncsokra.

A sebesség index kiolvasható a teljes abroncs méret jelölésből, pl: 225/50R16 96 W

 

 Abroncs élettartam:

 Az abroncsok csatornájában 60° eltolással hat kopás jelző gumi pad található, amely jelzi az abroncsok kopottságát, és a figyelmeztet a cserére. Ezek a jelző padok a csatornából 1,6 mm magasságba emelkednek ki.

Amikor a futó kopása eléri ezeket a padokat, az abroncsot azonnal cserélni kell.

Javasoljuk azonban az abroncsok cseréjét a minimális 1,6 mm-es profilmélység elérése előtt, hiszen a profilmélység csökkenésével nő az aquaplanning jelenség (vizen úszás) kialakulásának kockázata, illetve a fékezési tulajdonságok is romlanak – főképp vizes úton.

Javaslat az abroncsok cseréjére: a nyári abroncsokat javasoljuk az 1,6 mm-es minimális profilmélység elérése előtt cserélni (3 mm-es profilnál), a téli abroncsokat pedig a 4,0* mm-es profilmélység elérésekor cserélni – mivel a téli abroncsok teljesítménye, a lamellák kialakítása miatt jelentősen csökken amint elérik a 4 mm-t.

 

*Ausztriában a téli időszakban törvény szabályozza, hogy csak téli gumiabonccsal lehet közlekedni, és nem lehet az abroncsok profilmélysége 4 mm alatt.

 

Az abroncsok felszerelése:

 

Az abroncsok felszerelése és felfújása veszélyes lehet, ezért kizárólag szakemberrel szereltesse fel, aki a megfelelő szerszámokat és technológiát alkalmazza. A szakszerűtlen szerelés következtében esetlegesen felrobbanó abroncs – kerékpánt súlyos sérülést vagy halált okozhat. Az abroncs belső és a kerékpánt külső átmérőjének minden esetben meg kell egyeznie. Soha ne álljon, hajoljon vagy nyúljon az abroncs fölé felfújás közben. Az abroncsok pántra szerelésekor soha ne haladja meg a 40 psi szerelési nyomást. Amennyiben az abroncs pereme nem ül fel a pántra ennél a nyomásnál, szerelje le az abroncsot, sikosítsa újra a peremet, és szerelje fel újra az abroncsot.

 

A kerekek centrírozása:

 

Fontos követelmény a gumiabroncs felszerelése után annak statikus, illetve dinamikus kiegyensúlyozása. Minden forgó testnek – a nem tökéletes anyageloszlás miatt – van valamilyen mértékű kiegyensúlyozatlansága. Ezt meg kell szüntetni, mert a kiegyensúlyozatlanság az élettartamra, a kopássebességre kifejtett káros hatásán túl lényegesen befolyásolja a jármű menettulajdonságait, illetve stabilitását.

Ezt csak szakműhelyben és szakemberrel végeztessük el!

 

Az abroncsok forgatása:

 

Feltétlenül szükséges, hogy a gumiabroncsok rendszeres időközönként – a járműgyártó előírása szerint

– felcserélésre kerüljenek (abroncsok forgatása). Ezáltal optimalizálhatjuk az abroncsok kopási sebességét, és elkerülhető több rendellenes kopás is – mint például a fűrészfogas kopás.

 

A gumiabroncsok javítása:


Az abroncsok javítását minden esetben szakműhelyben végeztesse. Minden rendellenességet mutasson meg szakembernek, hogy eldöntse, szükséges és lehetséges-e a javítás. Az abroncsgyártó nem vállal felelősséget a javítás megvalósíthatóságával és annak minőségével kapcsolatban! A javított abroncsokra, azok viselkedésére és futásteljesítményére már nem vonatkozik a gyártó garanciája!

 

A gumiabroncsok tárolása:


Az abroncsok teljesítményére és külső megjelenésére hatással van a tárolás, ezért fontos az abroncsok megfelelő szezonon kívüli raktározása.
  • A járműről való leszereléskor jelölje az abroncson, mely pozícióban futott.
  • Mossa le az abroncsot (vagy komplett kereket)
  • Távolítsa el, az esetlegesen a csatornákban, lamellákban maradt köveket.
  • Az abroncsokat hűvös, fénytől védett helyen tárolja.
  • Az abroncsokat ne tárolja olyan helyen, ahol üzemanyag, zsír, olaj, vagy más kémiai anyag érintkezhet vele.
  • Amennyiben az abroncsok a kerékpántra vannak szerelve, azokat egymásra fektetve, vagy fellógatva tárolja.
  • Ha az abroncsok le vannak szerelve a kerékpántról, javasolt az álló tárolás havonkénti forgatással.